Брановидни покривни листови во боја

 • Брановидни лимови обложени во боја

  Брановидни лимови обложени во боја

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Бран лист обложен во боја

  Бран лист обложен во боја

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Лист со Т профил обложена во боја

  Лист со Т профил обложена во боја

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Застаклена плочка во боја PPGI PPGL

  Застаклена плочка во боја PPGI PPGL

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6мм

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Најдобра цена градежни материјали Алузинк покривен лист

  Најдобра цена градежни материјали Алузинк покривен лист

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6мм

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Поцинкуван железен покривен лим

  Поцинкуван железен покривен лим

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • ППГИ брановиден покривен лист

  ППГИ брановиден покривен лист

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Застаклен покривен лист со боја

  Застаклен покривен лист со боја

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.

 • Брановидни покривни листови PPGL

  Брановидни покривни листови PPGL

  Покривниот лим од брановиден челик е направен од обложен лим во боја и галванизиран челичен лим и се обработува со Roll Forming Machine.

  Дебелина:0,12мм-0,6м

  Ширина:600мм-1050мм

  Должина:1,8м до 12м

  Според различните форми, главно се дели на плочки во форма на Т, брановидни плочки, застаклени плочки и така натаму.

  Според различни метални материјали, може да се подели на покривни листови обложени со боја, топло поцинкувани брановидни покривни плочи и покриви со галвалумски лим.